• increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Програма за 2017 година

Е-пошта Печати PDF

26. МЕЃУНАРОДЕН   ФЕСТИВАЛ   ПРОЛЕТНИ  ВЕСЕЛБИ

ХИД  БАХ  ШЕН   ФЕСТ

05 – 08 мај 2017 година

ЧАЛАКЛИ, ВАЛАНДОВО / МАКЕДОНИЈА

05 мај 2017 година, Петок

БАШИБОС

Хидрлезни петомајски  обичаи ( централна  прослава во с. Башибос )........................ 19.00 часот

ВАЛАНДОВО

Дефиле и краток настап на КУД од Балканските земји (градски плоштад)................. 20.00 часот

ГОСТИВАР / Сала на Здружението  АДЕКСАМ /

Културна трибина  ............................................................................................................. 20.30 часот

(во соработка со КИБ- Анкара, АДЕКСАМ и ВИЗИОН Универитетот- Гостивар)

ЧАЛАКЛИ

Хидрлезен  спортски турнир

Претставување на Фест Оркестарот ................................................................................ 21.00 часот

06 мај 2017 година, Сабота

БАШИБОС

Хидрлезни шестомајски обичаи......................................................................... 07.30 – 11.00 часот

( централна прослава во С. Башибос: учество на КУД, ученици од ОУ, ДСУ, локално население)

(Хидрлезните обичаи- се кандидати за Листата на нематеријално културно наследство на УНЕСКО)

ЧАЛАКЛИ

Свечено отварање на  26-ти Хид Бах Шен Фест........................................ /12.00 - 19.00 часот /

36- ти Традиционален Меѓународен Хидрлезен Пеливански турнир

- Музички состав на Министерството за култура на Р. Турција

- КУД   домаќини (КУД Бахар- Чалакли, КУД  Г. Делчев- Валандово)

- КУД гости( Турција, Бугарија, Романија, Грција, Косово )

- Поздравна реч

- Посета на изложба и Коктел

- Традиционално Турско стреличарство (СК- Јунус Емре- Скопје )

- Претставување на Пеливански Ага

- Пеливански борења

Претстава за деца/ ОУ- Скопје& КУД Јени Јол, OУ- Домаќини/...................................... 19.00 часот

Забава со Фест- оркестарот ............................................................................................... 20.00 часот

СТРУМИЦА

Дефиле на КУД  и настап на градскиот плоштад ( Дом на културата- Струмица ) ........... 20.00 часот

Учествуваат ( КУД од Струмица, КУД Гости на Фест од Балканските земји )

РАДОВИШ

Концер на Музичкиот состав од Министерството за култура на Р. Турција ..................... 20.30 часот

07 мај 2017 година, Недела

ЧАЛАКЛИ

Дочек на КУД ...........................................................................................09.30 – 10.30 часот

Дефиле на КУД од Р. Македонија и Балканските земји................................... 11.00 часот

Поздравна реч и претставување на жири комисијата...................................... 11.30 часот

Натпревар на КУД  од Р. Македонија .................................................................12.00 часот

(  12 КУД со турски фолклор,  4 КУД од други етнички заеедници )

Настап на КУД од Балканските земји  (Турција, Бугарија, Романија, Грција, Косово)

Настап на Музичкиот  состав на М.  за култура на Р. Турција………………………. 16.30 часот

Пригодни награди и признанија……………………………………...........…………………… 18.00 часот

Забава со Фест оркестарот ................................................................................. 19.00 часот

08 мај 2017 година, Понеденик

СКОПЈЕ

Сала на Хотел Континентал

22- ви Меѓународен Симпозиум за Турска Култура и Мешана Културна Изложба

(во соработка со Културно Истражубачко Биро- Анкара, МАТУСИТЕБ и ВИЗИОН Универитетот)

- Отварање на изложбата ................................................................................  10.00 часот

- Поздравен реч ................................................................................................. 10.30 часот

- 1.и 2. Сесија......................................................................................................  10.50 часот

- 3.и 4. Сесија и Заавршна реч................................................................ 14.30- 17.45 часот

СКОПЈЕ

Дом на АРМ

Настап на КУД (Јени Јол- Скопје).......................................................................... 19.30 часот

Концерт на Музичкиот состав на ТРТ (Турска Национална Телевизија).......... 20.30 часот

(Во оработка со Институтот Јунус Емре- Културен Центар- Скопје и КУД Јени Јол- Скопје)

Затварање на 26-ти Фест.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ФЕСТ