• increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Програма за 2018 година

Е-пошта Печати PDF

27. МЕЃУНАРОДЕН   ФЕСТИВАЛ   ПРОЛЕТНИ  ВЕСЕЛБИ

ХИД  БАХ  ШЕН   ФЕСТ

04 – 07 мај 2018 година

Чалакли, Валандово / МАКЕДОНИЈА

04 МАЈ 2018 ГОДИНА, ПЕТОК

Гостивар / Сала на Здружението  АДЕКСАМ /

Културна трибина  .............................................................................................................20.30 часот

(во соработка со КИБ- Анкара, АДЕКСАМ и ВИЗИОН Универитетот- Гостивар)

ЧАЛАКЛИ

Х’дрелезен  спортски турнир

Претставување на Фест Оркестарот ................................................................................21.00 часот

05 МАЈ 2018 ГОДИНА, САБОТА

ЧАЛАКЛИ

Свечено отварање на  27-ми Хид Бах Шен Фест........................................ 12.00 - 19.00 часот

37- ти Традиционален Меѓународен Х’дрелезен Пеливански турнир

- КУД   домаќини (КУД Бахар- Чалакли, КУД  Г. Делчев- Валандово)

- Поздравна реч

- КУД гости( Турција, Бугарија, Србија, Грција, Косово )

- Посета на изложба и Коктел (УНЕСКО: Х’дрелезни јадења и носија, Фото изложба)

- Претставување на Пеливански Ага и Пеливански борења

- Прогласување на Башпеливанот

БАШИБОС

Х’дрелезни петомајски  обичаи ( централна  прослава во с. Башибос )....................19.00 часот

Филмска проекција (во соработка со Институт Јунус Емре- Скопје )..........................20.00 часот

Забава со ФЕСТ оркестар ...........................................................................................21.00 часот

СТРУМИЦА

(Градски плоштад – Дом на културата )

Дефиле и краток настап на КУД  од балканските земји ..............................................19.00 часот

ВАЛАНДОВО

Дефиле и настап на КУД од Балканските земји (Дом на културата)...........................20.30 часот

06 МАЈ 2018 ГОДИНА, НЕДЕЛА

БАШИБОС

Х’дрелезни шестомајски обичаи......................................................................... 07.30 – 11.00 часот

( централна прослава во С. Башибос: учество на КУД, ученици од ОУ, ДСУ, локално население)

(*Пролетните веселби- Х’дрелез, се впишани во Репрезентативната листа на УНЕСКО на

нематеријално културно наследство на човештвото.)

ЧАЛАКЛИ

Дочек на КУД ....................................................................................................... 10.30 часот

Дефиле на КУД од Р. Македонија и Балканските земји................................... 12.00 часот

Поздравна реч и претставување на жири комисијата...................................... 12.20 часот

Натпревар на КУД  од Р. Македонија .................................................................12.30 часот

(  12 КУД со турски фолклор,  4 КУД од други етнички заеедници )

Настап на КУД од Балканските земји  (Турција, Бугарија, Србија, Грција, Косово)

Настап на Музичкиот  состав на М.  за култура на Р. Турција…………………… 16.30 часот

Пригодни награди и признанија……………………………………...........……………18.00 часот

Забава со ФЕСТ оркестарот  ...................................................................................19.00 часот

07 МАЈ 2018 ГОДИНА, ПОНЕДЕНИК

СКОПЈЕ

Сала на Хотел Континентал

23- ти Меѓународен Симпозиум за Турска Култура и Мешана Културна Изложба

(во соработка со Културно Истражубачко Биро- Анкара, МАТУСИТЕБ и ВИЗИОН Универитетот)

- Отварање на изложбата ................................................................................  10.00 часот

- Поздравен реч ................................................................................................. 10.30 часот

- 1.и 2. Сесија ......................................................................................................11.00 часот

- 3.и 4. Сесија и Заавршна реч.................................................................14.30- 17.45 часот

СКОПЈЕ

Дом на АРМ

Настап на КУД (Јени Јол- Скопје )  ...............................................................19,30- 20.15 часот

Концерт на солисти од ТРТ .......................................................................... 20.30 часот

(Во соработка со Институтот Јунус Емре- Културен Центар Скопје)

Затварање на 27-ти Фест.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ФЕСТ