• increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Програма за 2019

Е-пошта Печати PDF

 

28. МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛБИ

ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ

02 – 06 мај 2019 година

Чалакли, Валандово / МАКЕДОНИЈА

02 мај 2019 година, Четврток

СКОПЈЕ

Сала на Интернационалниот БАЛКАН Универзитет

Културна трибина (конферанса-панел)

УНЕСКО елемент: Пролетни веселби ХИДРЕЛЕЗ, вчера, денес и утре............. 18.00 часот

03 мај 2019 година, Петок

ГОСТИВАР

Сала на Интернационалниот ВИЗИОН Универзитет

24- ти Меѓународен Симпозиум за Турска Култура и Мешана Културна Изложба

(во соработка со Културно Истражубачко Биро- Анкара, МАТУСИТЕБ и ВИЗИОН Универитетот)

- Отварање на изложбата ............................................................................................10.00 часот

- Поздравен реч ........................................................................................................... 10.30 часот

- 1. Сесија ……................................................................................................................ 11.00 часот

- 2.и 3. Сесија и Заавршна реч.......................................................................... 14.30- 17.30 часот

ГОСТИВАР

Сала на Здружение АДЕКСАМ

Културна трибина ...................................................................................................... 17.30 часот

ТЕТОВО

Дом на културата

Настап на КУД ............................................................................................................ 20.00 часот

Музички состав на ТРТ (Национална Телевизија на Турција)................................. 20.30 часот

СТРУМИЦА

Градски плоштад

Дефиле и краток настап на КУД од балканските земји ................................................. 19.00 часот

ВАЛАНДОВО

Дом на културата

Дефиле и настап на КУД од Балканските земји ................................................................ 20.30 часот

ЧАЛАКЛИ

Х’дрелезен спортски турнир

Претставување на Фест Оркестарот ................................................................................. 21.30 часот

04 мај 2019 година, Сабота

ЧАЛАКЛИ

Свечено отварање на 28-ми Хид Бах Шен Фест...............................................11.00 - 12.30 часот

- КУД домаќини (КУД Бахар- Чалакли, КУД Г. Делчев- Валандово)

- Поздравна реч

- КУД гости

- Посета на изложба и Коктел (УНЕСКО: Х’дрелезни јадења и носија, Фото изложба)

38- ми Традиционален Меѓународен Х’дрелезен Пеливански турнир........... 13.00 - 19.00 часот

- Претставување на Пеливански Ага и Пеливански борења

- Прогласување на Башпеливанот

Настап и натпревар на КУД ............................................................................. 14.00 – 18.00 часот

Дефиле на КУД од Р. Македонија и Балканските земји................................................. 14.00 часот

Поздравна реч и претставување на жири комисијата..................................................... 14.20 часот

Натпревар на КУД од Р. Македонија .............................................................................. 14.30 часот

( 12 КУД со турски фолклор, 4 КУД од други етнички заеедници )

Настап на КУД од Балканските земји

(Турција, Бугарија, Романија, Србија, Грција, Босна, Косово)

Настап на Музичкиот состав на М. за култура на Р. Турција………………………. 18.00 часот

Пригодни награди и признанија…………………………………..…………………… 19.00 часот

Забава со ФЕСТ оркестарот ............................................................................................ 19.30 часот

05 мај 2019 година, Недела

БАШИБОС

Х’дрелезни петомајски обичаи (УНЕСКО елемент)

( централна прослава во с. Башибос )............................................................................. 19.00 часот

06 мај 2019 година, Понеденик

БАШИБОС

Х’дрелезни шестомајски обичаи (УНЕСКО елемент)

( централна прослава во с. Башибос )................................................................ 08.00- 12.00 часот

Затварање на 28-ми Фест.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ФЕСТ