Komisyon Sorumluları

Mehmet SELMAN – Halk Oyunları Komisyonu

Selami TAHİR – Türk Kültürü Sempozyumu Komisyonu

Şefket SELMAN – Yağlı Güreş Komisyonu

Nuri ÖMER – Futbol Turnovası  Komisyonu

Remzi LATİF – Çevre ve Düzen Komisyonu

Sait DALİP –  Adetler  Komisyonu

Şahpaz MOLALİEV –  Medya, Basın ve  (T.AR- GE) – Teknik Araştırma Geliştirm Komisyonu