Sempozyum Düzenleme 2012 yılı

 

21.Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali- Çalıklı, Valandova/ MAKEDONYA

( 04 – 07 Mayıs 2012 )

17.  ULUSLARARASI  TÜRK  KÜLTÜRÜ  SEMPOZYUMU (07 Mayıs 2012 Üsküp, Makedonya )


 

DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU


Prof.Dr.İrfan Ü.NASRATTINOĞLU    (Genel Koordinatör)


Dr. Şenol TAHİR      (Genel Koordinatör)

Prof. Selami TAHİR   (Sempozyum Başkanı)

Dr. Salih ÜNVER       (Sempozyum Genel Sekreteri)

Zehriyan SALİH       (Basın-Halkla İlişkiler)

BİLİM KURULU

(Soyadlarına göre alfabetik sırayla)

Prof.Dr.Arif AGO (Makedonya)

Prof.Dr.Erman ARTUN (Türkiye)

Prof.Dr.Gülzura CUMAKUNOVA (Kırgızistan)

Doç.Dr.Gülin ÖĞÜT EKER (Türkiye)

Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY (Türkiye)

Prof.Dr.Mediha GÜLER (Türkiye)

Prof.Dr.İsa HABİBBEYLİ  (Nahçıvan-Azerbaycan)

Prof.Dr.Cengiz HAKOV (Bulgaristan)

Prof.Dr.Hamdi HASAN (Makedonya)

Doç.Dr.Fadil HOCA (Makedonya)

Prof.Dr.Celil NAGİYEV (Azerbaycan)

Doç.Dr.M.Naci ÖNAL (Türkiye)

Prof.Dr.Ali Rafet ÖZKAN (Türkiye)

Doç.Dr.Melahat PARS (Türkiye)

Prof.Dr.Sevim PİLİÇKOVA (Makedonya)

Prof.Dr.Hayrettin RAYMAN (Türkiye)

Prof.Dr.Suphi SAATÇİ (Türkiye)

Prof.Dr.Halim SERARSLAN (Türkiye)

Prof.Dr.Fafo TELATAR (Türkiye)

Prof.Dr.Stepan VARBAN (Moldova)

Prof.Dr.Tülay UĞUZMAN (Türkiye)

Prof.Dr.Zeynep ZAFER (Türkiye)


1. SALON

10.00  SEMPOZYUMUN AÇILIŞI

– Dr. Salih ÜNVER (HKAK ve Sempozyum Genel Sekreteri)

– Prof.Selami TAHİR (Sempozyum Başkanı)

– Prof.Dr.İ.Ü.NASRATTINOĞLU (HKAK Genel Başkanı)

– Protokol Konuşmaları

11.00  SEKSİYONLARDA SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI

 


1. SALON


 

11.00                                                        1. OTURUM

 

OTURUM BAŞKANLIĞI

Prof.Dr.Sevim PİLİÇKOVA

Yrd.Doç.Dr.Derviş ERGUN               Doç.Dr.Melahat PARS


1. Prof.Dr. Sevim Piliçkova (Makedonya ) / Проф.д-р. Севим ПИЛИЧКОВА (Македонија)

“Türk Efsanelerinin Bazi Uluslar Arasındaki Ortak Motifler”

(Заедничките мотиви помеѓу Туските легенди и легендите на некои народи)

2. Doç.Dr.Melahat PARS (Türkiye) / Доц.д-р. Мелахат ПАРС ( Турција)

“Osmanlı Devletinde Makedon Tiyatro (Dram) Sanatı”

(Македонската театарска (срамска) уметност во Османлиската држава)

3. Yrd.Doç.Dr.Hatice DOĞAN   (Türkiye) / Доц.д-р. Хатиџе ДОГАН ( Турција)

“Yahya Kemal Beyatlı’nın Türk-İslam Kültürüne Katkıları”

(Придобесот на Јахја Кемал Бејатли за Турско – исламската култура )

4. Arslan BAYIR (Türkiye) / Арслан БАЈИР (Турција)

“Makedonyalı Türk Şair ve Tiyatro Sanatçısı Lütfü Seyfullah’ın Eserlerinde Şiir Tiyatro

İlişkisi ve Şiirin Renkleri”

(Врската меѓу позијата и театарот и бојата на песната во делата на Турскиот поет и театарски  уметник од Македонија Љутфу Сејфулах)

5. Kenan OFLAZ (Türkiye) /Кенан ОФЛАЗ ( Турција)

“ Makedonya Ohçebol Yöresi (Köprülü – İştip)’ne Bağlı  Göçle Boşalmış Yörük-Türkmen  Köylerinde Tasavvuf İnancı ve Lâkaplar”

(Софистичко верување и прекари во испразнетите со иселување јоручко-туркменски  села поврзани  на регионот на Овчеполе во Македонија ( Велес – Штип)

6. Hasan TELLİ (Makedonya) / Хасан Телли ( Македонија)

“Makedonya’nın Bağımsızlık Sonrasında Valandova Yöresinde İslamiyetin Gelişimi”

(Развојот на исламот во валандовскиот регион по независноста на Македонија)


 

14.00                                                        2. OTURUM

 

OTURUM BAŞKANLIĞI

Prof.Dr.Fafo TELATAR

Doç.Dr.H.Şebnem ATAKAN              Doç.Dr.Nazan TUTAŞ


7. Yrd.Doç.Dr.Ayfer YILMAZ / Доц.д-р. Ајфер ЈИЛМАЗ

“İsmail Bilgin’in “Elveda Balkanlar/Unutulan Vatan” adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme”

(Една анализа на романот „Збогум Балкани/Заборавена татковина“ на И. Билгин“)

8. Yrd.Doç.Dr.Zekiye ÇAĞIMLAR / Доц.Др. Зекије ЧАГИМЛАР

Göç ve Göçmenliğin Halk Kültürüne Etkisi”

(Влијанието на Иселувањето и Иселеништвото врз Народната Култура)

9. Yrd.Doç.Dr.Derviş ERGUN (Türkiye) / Доц.д-р. Дервиш ЕРГУН (Турција)

“Damga-Tamga” (Печат, знак, симбол)

10. Araş.Gör.İldem AYTAR (Türkiye) / Илдем АЈТАР

Geçmişten Günümüze Alışveriş Kültürü ve Geleneksel Türk Osmanlı Çarşı Yapıları”

(Од минатото до сегашноста културата на купопродажба и структурата на

традиционалната  Турско  османлиска чаршија )

11. Öğr.Gör.Gülşen ASLAN ELKIRAN (Türkiye) / Ѓулшен АСЛАН ЕЛКИРАН ( Турција)

“Emirdağ Kilimlerinin Türk Halk Edebiyatındaki Yeri”

(Местото на килимите од Емирдаг во Турската народна литература )

12. Araş.Gör. Salih SALBACAK (Türkiye) / Салих САЛБАЏАК (Турција)

“Geleneksel Türk Evinin Gelişimi, Anadolu ve Balkanlardaki Örnekleri”

(Развојот на традиционалната турска куѓа, примерите во Анадолија и на Балканот)

13. Araş.Gör.Feyza DEMİR (Türkiye) / Фејза ДЕМИР (Турција)

“Türk Kültürüne Yön Veren Bir Aydın Düşünür: Cemil Meriç”

(Џемил Мерич – интелектуален мислител кој дава правец на Турската култура)

14. Doç.Dr.Nazan TUTAŞ (Türkiye) / Доц.д-р. Назан ТУТАШ ( Турција)

“Bir Amerikalı’nın Gözünden Türkiye: “Evet, Bir Çay Daha Lütfen”

(Турција од окото на еден американец: Да, Молам уште еден чај)


 

16.30                                                         3. OTURUM

 

OTURUM BAŞKANLIĞI

Prof.Dr.Tülay UĞUZMAN

Yrd.Doç.Dr.Zekiye ÇAĞIMLAR            Doç.Dr.Melahat PARS


15. Prof.Dr.Tülay UĞUZMAN (Türkiye) / Проф.д-р. Туљај УГУЗМАН(Турција)

“Türkiye ve Makedonya’da Yaşayan Türk Halkları Ağızlarında Dolaşan

Atasözlerinde İyilik  ve Kötülüğe İlişkin Algılamalar”

(Перцепциите во врска со доброто и лошото во поговорките во говорите на Турците  кои живеат во Турција и Македонија)

16. Doç.Dr.H.Şebnem ATAKAN (Türkiye) / Доц.д-р. Х.Шебнем АТАКАН (Турција)

“Juan Goytisolo ve Saraybosna” (Жуан Гојтисоло и Сараево)

17. Öğr.Gör.Dr.İlknur ERBAŞ / Д-р. Илкнур ЕРБАШ

“Selçuklu Kültür Hayatı ve Adetleri Ariflerin Menkıbeleri’ne Göre)”

(Селџуцки културен живот и обичаи  според делото „Арифлерин Менкибелери“)

18. Sema ÇETİN  (Türkiye) / Сема ЧЕТИН (Турција)

“Rumi Motifinin tarihsel süreci ve günümüz heykel sanatına uyarlamaları”

(Примената на Руми мотив во скулпурската уметноста)

19. Zeynep GARGİ (Türkiye) / Зејнеп ГАРГИ (Турција)

“Ege Bölgesi Geleneksel Kadın Giyiminde Bel Aksesuarları (İzmir, Aydın, Manisa

Örneğinde)”  (Во традиционалната женска облека од Егејската област украси за половините)

20. Yrd.Doç.Dr.Ayfer UZ (Türkiye) /Доц. Д-р. Ајфер УЗ (Турција)

“Ulusal ve Yöresel Türk Resminin Kurucusu: Turgut Zaim (1906-1974)”

(Основачот на националната и регионалната Турска слика : Тургут Заим (1906-974))

21. Doç.Dr. Mürüvvet Özlem PARER (Türkiye) / Доц.д-р. М.Озлем ПАРЕР ( Турција)

“Tolstoy ve Dostoyevski’nin Yorumlarıyla Balkanlara Bakış”

(Поглед на Балканот со коментарите на Толстој и Достоевси)

22. Doç.Dr.Seda KÖYCÜ / Доц.д-р.Седа ЌОЈЏУ

“Türk Topraklarında Bir Polonya Köy -Polonezköy ve Bu Köyde  Türk Kültürü”

(Едно полско село во Турција–Полонезќој и Турската култура во ова полско село)


2. SALON

 

11.00                                                      1. OTURUM

 

OTURUM BAŞKANLIĞI

Prof.Dr. Arif AGO

Dr. Olga RADOVAKARANASTAS                  Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

1. Prof.Dr. Arif AGO (Makedonya) /Проф.д-р. Ариф АГО (Македонија)

“Makedonya’da İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Yetiştirilme ve Eğitim Kurumlarının

Kuruluşu” (Едукацијата на наставниците по одделенска настава во Македонија и формирањето  на образовните институции)

2. Prof.Dr.Zeynep ZAFER /Проф.д-р. Зејнеп ЗАФЕР

“Bulgaristan Türklerinin Güldürü Süzgecinden Asimilasyon ve Göç”

(Асимилацијата и иселувањето преку хумористичното сито на Турците од Бугарија)

3. Prof.Dr.Kleanti ANOVSKA (Makedonya) /Проф.д-р. Клеанти АНОВСК(Македонија)

“Ulah ve Türk Düzyazı Folklor Arası Bazı Paraleller”

(Некои паралели меѓу Турскиот и Влашкиот прозен фолклор)

4. Doç.Dr. Fadıl HOCA ( Makedonya) / Доц.д-р.Фадил ХОЏА (Македонија)

“İki Dünya Savaşı Arasında Makedonya’da Türkçe Eğitim”

(Настава на Турски јазик во Македонија меѓу двете светски војни)

5. Prof.Bone VELİCKOVSKİ (Makedonya) /Проф. Боне ВЕЛИЧКОВСКИ (Македонија)

“Makedoncada Türk Güvercincilik Terminolojisi”

(За турската гулабарска терминологија во македонскиот јазик)

6. Dragica JİVKOVA (Makedonya) /Драгица Живкова ( Македонија)

“Makedonya Cumhuriyeti’nde Osmanlı Kültür Mirasının Değerlendirmesi”

(Вреднување на Османлиското културно наследство во Република Македонија)


 

14.00                                                       2. OTURUM

 

OTURUM BAŞKANLIĞI

Prof.Dr.Zeynep ZAFER

Prof.Dr.Kleanti ANOVSKA             Dr.Hayat ŞAMIYEVA


7. Dr. İzaim MURTEZANİ (Makedonya) . Д-р. Изаим Муртезани (Македонија)

“Arnavut Halk Lirik Şiirinde Bazı Türkçe Sözler  Hakında” (За некои турцизми – поетизми во албанската лирска народна поезија)

8. Doç.Dr.Marija LEONTİK (Makedonya) /Доц.д-р.Марија Леонтиќ (Македонија)

“Türk Dilinin Öğretilmesinde ve Türk Edebiyatının Tanıtılmasında Etken Olarak  Türkçe  Makedonca Kitaplar” (Книгите на турски и македонски јазик како фактор во учењето на Турскиот јазик и запознавањето на Турската култура)

9. Doç.Dr.Nazim İBRAHİM (Makedonya) / Доц.д-р. Назим ИБРАХИМ (Македонија)

“Gostivar Yöresi Türk Ağzında Çekim Ekleri”(Наставки во Турскиот говор во Гостиварскиот реон)

10. Prof.Dr.Oktay AHMED (Makedonya) /Проф.д-р. Октај АХМЕТ ( Македонија)

“Makedonya Türk Ağızlarında İki Sesin Durumu Üzerine: ‘Ö’ Ünlüsü ve ‘H’ Ünsüzü”

(За состојбата на два гласа во турските диелекти во Македонија : самогласката „Ö“ и согласката „Х“)

11. Yrd.Doç.Dr.Dilaver AZİMİ (Azerbaycan) / Доц.Д-р. Дилавер АЗИМИ (Азербејџан)

“E.Elçibey Düşünce Sisteminde Türkçülük”  (Турцизмот во мисловниот систем на Е.Елчибеј)

12. Dr.Hayat ŞAMIYEVA (Azerbaycan) /Д-р.Хајат Шамијева (Азербејџан)

“Pavlikianlar Herekatı, Onun Azerbaycan ve Türkiyede Tarihi Izleri”

(Павликианското движење и неговите историски траги во Азербејџан и Турција)

13.Metanet ALİYEVA (Azerbaycan) / Метанет АЛИЈЕВА (Азербејџан)

“Azerbaycan-Anadolu-Balkan Türklerinin Hıdır Nebi, Kutlamalarında Ortak Riküeller ve  Onların Evrensel Mahiyeti” (Заедничките ритуали и нивните универзална природа во прослави на Хидир Неби  на Турците од Азербејџан-Анадолија-Балканот )

14.Dr. Olga RADOVA-KARANASTAS (Moldova) / Д-р. Олга РАДОВА –   КАРАНАСТАС (Молдавија)

“Osmanlı-Rusya-Moldavya Davranışları çerçevesi içerisinde Güney-Doğu Avrupa

Gagauzların Etnik Tarihi ve Dini “ (Националната историја и религија на Гагаузите од Југоисточна Европа во рамките  на Османлиска – Русија – Молдовија)


 

16.30                                                      3. OTURUM

 

OTURUM BAŞKANLIĞI

Prof.Bone VELİCKOVSKİ

Doç.Dr. Fadıl HOCA                               Agim Rifat YEŞEREN


15. Doç.Dr. Şefket YONUZ (Kırım, Ukrayna) / Доц.д-р. Шефкет ЈОНУС (Крим, Украина)

“Ana Vatanına Dönmekte Olan Kırım Tatarların Sosyo Kültürel Alanlardaki Faaliyeti”

(Активности на социо- културно поле на Кримските Татари кои се враќаат во       татковината)

16. Nurten REMZİ (Bulgaristan) / Нуртен Ремзи (Бугарија)

“130 Yıl Şumnu Türk Kültür Ocağı” (130 години Турско културно огниште во Шумен)

17. Agim Rifat YEŞEREN (Kosova) / Агим Рифат ЈЕШЕРЕН ( Косово)

“60.Yılında Prizren Türk Şehir Tiyatrosu” (Во 60-тата година Турскиот градски театар во Призрен)

18. Prof.Dr.Kleanti ANOVSKA (Makedonya) /Проф.д-р. Клеанти АНОВСК(Македонија)

“Ulah ve Türk Düzyazı Folklor Arası Bazı Paraleller” (Некои паралели меѓу Турскиот и Влашкиот прозен фолклор)

19. Ferhat DERVİŞ (Kosova) / Ферхат ДЕРВИШ ( Косово)

“Prizren’de Doğayla İgili İnançlar ve Hıdırelez” (Верувања во врска со природата и хидирелез во Призрен)

20. Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK (Kosova) . Д-р. Танер ЃУЧЛУТУРК (Косово)

“Kosova’da Türk Halk Edebi Yaratıcılığı Geleneği”

(Традицијата на творештво на Турска народна литература во Косово)

21. Dr. Ethem BAYMAK (Kosova) / д-р. Етхем БАЈМАК (Косово)

“Kosova ve Makedonya da Türk Halk Efsaneleri”

(Турски народни легенди во Косово и Македонија )

22. Abdulah TAHİR ( Makedonya ) / Абдулах ТАХИР ( Македонија)

“Valandova Yöresinde Ramazan ve Kurban Bayramı Türküleri ve Oyunları”

(Рамазан и Курбан Бајрамски песни и игри во валандовскиот регион)

 

Hello there
Hello there
Overlay Image
Почитувани граѓани и симпатизери на фестивалот, Заради актуелната состојба на ПАНДЕМИЈА со КОВИД-19 кој што драстично го промени животот како во светот така и во нашата држава, Претседателството и Организациониот одбор на 29-тиот МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛБИ- ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ- Чалакли, Валандово/ С. Македонија, донесе одлука за ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИНОТ (05-10 мај 2020) НА ФЕСТ-2020. Дополнително ќе бидете информирани за следните активности. Со почит Организационен Одбор ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ