Makedonya Hakkında

Temel göstergeler, 01.11.2012

a. Demografik Veriler

Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti

Yüzölçümü : 25.713 km2

(Karşılaştırma: Trakya’nın yüzölçümü: 23.764 km2)

Başkenti : Üsküp

Para birimi : Makedon Denarı

Resmi Dil : Makedonca, Arnavutça (ikinci resmi dil), bazı yerel yönetimlerde Türkçe ve Romca

Makedonca

Dışında Konuşulan Diller : Arnavutça, Türkçe, Sırpça, Boşnakça, Ulahça ve Romca

Nüfusu : 2.057.284 (2011 yılsonu itibariyle tahmini)

Nüfus Yoğunluğu : 77,7 kişi/km2

Nüfus Artış Hızı : % 0,26

Kentleşmiş Nüfus Oranı : % 60

Ortalama Yaşam Süresi : 74,45 (Kadın 77,13; Erkek 71,95)

Okuma-Yazma Oranı : % 96,1

Ülke Dışındaki Makedonlar: 193.940

Tarım Arazisi : 665.891 hektar

Orman Arazisi : 2.824 hektar

Sınır Komşuları : Arnavutluk (151 km)

Bulgaristan (148 km)

Kosova (159 km)

Sırbistan (62 km)

Yunanistan (246 km)

Sahillerinin Uzunluğu : Denize Çıkışı Yoktur

En yüksek dağ : Golem Korab 2.764 metre

Üsküp’ün rakımı : 240 metre

Göller : Ohri, Prespa ve Doyran gölleri

Akarsular : Vardar nehri ve kolları (Lepenac, Pçinya), Tsrna Reka (Kara Nehir), Kara Drim ve kolu Radik

b. Ülkenin Siyasi Yapısı

Devlet Şekli ve Yapısı: Cumhuriyet – Parlamenter Demokrasi. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir.

Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov

Meclis Başkanı Trajko Veljanoski (VMRO-DPMNE

Başbakan Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE)

Dışişleri Bakanı Nikola Poposki (VMRO-DPMNE)

Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı    Antonio Miloşoski (VMRO-DPMNE)

c. Hükümet Üyeleri

5 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen 7. genel seçimlerin ardından 28 Temmuz 2011 tarihinde Meclisten güvenoyu alarak göreve başlayan koalisyon Hükümeti’nin üyeleri aşağıda kayıtlıdır. Hükümetin büyük ortağı Makedon VMRO-DPMNE, küçük ortağı ise Arnavut DBB’dir. Hükümette, portfolyoları bulunmayan TDP ve Romların Özgürlük Partisi üyesi Devlet Bakanları da bulunmaktadır.

Başbakan Nikola Gruevski (Makedon, VMRO-DPMNE)

Başbakan Yardımcısı

(Maliyeden Sorumlu) Zoran Stavrevski (Makedon, VMRO-DPMNE)

Başbakan Yardımcısı

(Ekonomiden Sorumlu) Vladimir Peşevski (Makedon, VMRO-DPMNE)

Başbakan Yardımcısı

(Ohri Çerçeve Anlaşmasının

Uygulanmasından Sorumlu) Musa Caferi (Arnavut, DBB)

Başbakan Yardımcısı

(Avrupa’yla Entegrasyondan Sorumlu) Fatmir Besimi (Arnavut, DBB)

Dışişleri Bakanı Nikola Poposki (Makedon, VMRO-DPMNE)

Savunma Bakanı Fatmir Besimi (Arnavut, DBB)

İçişleri Bakanı Gordana Jankulovska (Makedon,VMRO- DPMNE)

Adalet Bakanı Blerim Beceti (Arnavut, DBB)

Ekonomi Bakanı Valon Saraçini (Arnavut, DBB)

Tarım, Ormancılık ve

Su İşleri Bakanı Ljupço Dimovski (Makedon, SP)

Sağlık Bakanı Nikola Todorov (Makedon, VMRO-DPMNE)

Eğitim ve Bilim Bakanı Pançe Kralev (Makedon, VMRO-DPMNE)

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Spiro Risteski (Makedon, VMRO-DPMNE)

Yerel Yönetim Bakanı Nevzat Bejta (Arnavut, DBB)

Kültür Bakanı Elizabeta Kançevska-Milevska (Makedon, VMRO-DPMNE)

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Mile Janakievski (Makedon, VMRO-DPMNE)

Çevre ve Fiziksel Planlama Bakanı Abdulhakim Ademi (Arnavut, DBB)

Enformasyon Teknoloji Bakanı İvo İvanovski (Makedon, VMRO-DPMNE)

Devlet Bakanı Vele Samak (Makedon, VMRO-DPMNE)

Devlet Bakanı Hadi Nezir (TDP)

Devlet Bakanı Necdet Mustafa ( Romların Özgürlük Partisi)

Devlet Bakanı Bill Pavleski (Makedon, VMRO-DPMNE)

d. Siyasi Partiler, Liderleri ve Milletvekili Sayısı

Makedonya Meclisi, 3’ü diaspora milletvekili olmak üzere toplam 123 üyeden oluşan bir meclistir. 5 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimler sonucunda oluşan Makedonya Meclisi’ndeki milletvekili dağılımı, partiler itibariyle aşağıda kayıtlıdır.

VMRO-DPMNE başkanlığındaki seçim koalisyonu: Toplam 56 sandalye

VMRO-DPMNE 43

SP 3

TDP 1

DB(Demokratik Birlik) 1

DOM (Demokratik Yenilenme Partisi) 1

SDP(Sırpların Demokratik Partisi) 1

MRB (Makedonya’daki Romların Birliği) 1

VMRO-M (VMRO-Makedonya) 1

SDA(Demokratik Girişim Partisi –Boşnak-)     1

Diaspora Milletvekilleri 3

SDSM Başkanlığındaki seçim koalisyonu: Toplam 42 sandalye

SDSM (Sosyal Demokratlar Birliği) 29

YSDP (Yeni Sosyal Demokratik Parti) 4

PEF (Avrupa Geleceği Partisi) 3

LP (Liberal Parti) 1

TMBH (Türk Milli Birlik Hareketi Partisi) 1

SAP (Sırpların İlerici Partisi) 1

PTER (Romanların Tamamen Özgürlüğü Partisi) 1

Bağımsızlar 2

Arnavut partileri : Toplam 25 sandalye

DBB 15

ADP (Arnavutların Demokratik Partisi) 8

NDR (Milli Demokratik Yeniden Doğuş Partisi) 2

e. Ekonomik Veriler (2011 yıl sonu itibariyle)

GSYİH :  7,35 milyar Avro

Kişi başına düşen milli gelir : 3.565 Avro

GSYİH Artış Hızı (Büyüme Oranı)     : %5,2

Enflasyon  Oranı (TÜFE) : % 3

İşsizlik Oranı : % 31,2

Ortalama Net Aylık Ücret : 20.847 Makedon Denarı/ 338,9 Avro

Doğrudan Yabancı Yatırım : 210 milyon Avro

İthalat : 7.007,2 milyar Dolar

İhracat : 4.455,3 milyar Dolar

Dış Ticaret Dengesi : -2.551,9 milyar Dolar

Başlıca ihracat kalemleri : Ferro-nikel, demir-çelik ürünleri, kimyasallar, tekstil ve hazır giyim

Başlıca ithalat kalemleri : Petrol ve türevleri, elektrik, otomobil ve diğer karayolu taşıtları ve yedek parçaları

İhracat Yapılan Başlıca Ülkeler :  Sırasıyla Almanya, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Çin, Ukrayna, Bosna-Hersek, (2011 yılında Türkiye 13. sıradadır.)

İthalat Yapılan Başlıca Ülkeler : Sırasıyla Almanya, Rusya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya, ÇHC, Türkiye, Slovenya

f. Etnik Durum, Din ve Mezhep Yapısı

2002 nüfus sayımlarına göre nüfusun etnik gruplar arasında dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Nüfus  %

Makedon 1.297.981 64,18

Arnavut 509.083 25,17

Türk 77.959 3,85

Roman 53.879 2,66

Sırp 35.939 1,77

Boşnak 17.018 0,84

Ulah 9.695 0,47

Diğer 20.993 1,10

Nüfusun din ve mezhepsel olarak dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ortodoks % 65

Müslüman % 33,3

Katolik %   0,34

Diğer %   1,63

1. Yunanistan’ın itirazı nedeniyle uluslararası kuruluşlarda “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya”(FYROM) olarak kaydedilmiştir.

2. İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya’nın Ulusal Birliği İçin Demokratik  Parti

3. Demokratik Bütünleşme Birliği

4. Sosyalist Parti

 

5. Türk Demokratik Partisi

 

Hello there
Hello there
Overlay Image
Почитувани граѓани и симпатизери на фестивалот, Заради актуелната состојба на ПАНДЕМИЈА со КОВИД-19 кој што драстично го промени животот како во светот така и во нашата држава, Претседателството и Организациониот одбор на 29-тиот МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛБИ- ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ- Чалакли, Валандово/ С. Македонија, донесе одлука за ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИНОТ (05-10 мај 2020) НА ФЕСТ-2020. Дополнително ќе бидете информирани за следните активности. Со почит Организационен Одбор ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ