Sempozyum Düzenleme 2013 yılı

 

22.Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali- Çalıklı, Valandova/ MAKEDONYA

( 03 – 06 Mayıs 2013 )

18.  ULUSLARARASI  TÜRK  KÜLTÜRÜ  SEMPOZYUMU (06 Mayıs 2013 Üsküp, Makedonya )


 

DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU

 

Prof.Dr.İrfan Ü.NASRATTINOĞLU    (Genel Koordinatör)


Dr. Şenol TAHİR      (Genel Koordinatör)

Prof. Selami TAHİR   (Sempozyum Başkanı)

Dr. Salih ÜNVER       (Sempozyum Genel Sekreteri)


1. Prof.Dr.Yusuf HAMZAOĞLU

“Osmanlı Öncesi Döneminde Avrupa Türklüğü”


2. Doç.Dr.Zeki BOYRAZ (Türkiye)

“Yugoslavya’nın Dağılmasından Sonraki Sürecin  Siyasi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi”


3. Prof.Dr.Arif AGO (Makedonya)

“Ohrili Eyüp Sabri Akgöl”


4. Doç.Dr.Erdem ÜNVER (Türkiye)

“Kültür ve Kültürel Yozlaşma Üzerine”

5. Metanet ALİYEVA (Azerbaycan)

“Azerbaycan-Anadolu-Balkan Türklerinin Hıdırnebi, Hıdırellez Kutlamalarında Ortak Ritüeller ve Onların Evrensel Mahiyeti”


6. Doç.Dr.Nubar HAKİMOVA (Azerbaycan)

“Azerbaycanda Hidrellez Gelenekleri”


7. Öğr.Gör.Fatma Ülkü YILDIZ (Türkiye)

“Çocuk Resimlerinde Hıdrellez”


8. Dr.Naile ASKER (Azerbaycan)

“Doğa Değişimleriyle İlgili Halk İnançları ve Kutlamaları”


9. Çağatay KOÇAR (Özbekistan)

“Özbek Folklorunda Rüzgâr”


10. Hasan TELLİ (Makedonya)

“Makedonya Valandovo Bölgesinde Tarihe İz Bırakan Ezan Taşları”


11. Yrd.Doç.Dr.Ali Nihat KUNDAK (Türkiye)

“İslam Minyatür Sanatında Kazvinî’nin Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcudât

adlı eseri”


12. Doç.Dr.Fatima HOCİN (Makedonya)

“Arnavut Lirik Halk Türkülerinde Türkçe Unsurlar”


13. Dragica JİVKOVA (Makedonya)

“Najnovi svedo{tva za osmanlsikite monetarni tekovi vo Skopskata tvrdina”


14. Dr.Abdülkadir HAYBER (Makedonya)

“Üsküp ve Çevresi İçin Yazılmış Bilinmeyen Şiirler”


15. Turan ÇELEBİ (Makedonya)

“Makedonya Türk Çocuk Edebiyatında Sevinç Dergisi’nin Folklor Ürünlerinin

Derlenmesindeki Yeri”


16. Yrd.Doç.Dr.Recai ÖZCAN (Türkiye)

“Yeni Fikir Mecmuasında Milli Edebiyat Düşüncesinin Yansımaları”


17. Dr. Ramadan DOĞAN (Makedonya)

“Makedonya Millî Kütüphanesindeki Cönklerde Yer Alan Na’tlere Dair”


18. Prof.Dr.Nazim İBRAHİM (Makedonya)

“Batı Makedonya Türk Ağızlarında Ünsüz Değişmeleri”


19. Çağatay KOÇAR (Özbekistan)

“Özbek Folklorunda Rüzgâr”

20. Yrd.Doç.Dr.Gülşen ASLAN ELKIRAN (Türkiye)

“Geleneksel Sanatlar Eğitiminin Fakültelerde ve Meslek Yüksekokullarında Yaşatılmasının Gerekliliği”


21. Araş.Gör.Selçuk SEÇKİN (Türkiye)

“İstanbul/Cağaloğlu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi ile İlgili Yeni Bulgular”


22. Yrd.Doç.Dr.Esma İGÜS (Türkiye)

“Washington Kongre Kütüphanesi II. Abdülhamid Fotoğraf Albümü’nden Yöresel Balkan Kıyafetleri”


23. Doç.Dr.Mahmut ÇELİK (Makedonya)

“Ailenin Çocuk Üzerindeki Etkisi”


24. Dr.Hüseyin ÖZBAY (Makedonya)

“Yunus Emre’nin Kelime Evreni”


25. Doç.Dr.Mariya LEONTİÇ (Makedonya)

“Türkçe-Makedonca ve Makedonca-Türkçe Konuşma Kılavuzlarının Türkçe ve Makedonca Öğretilmesinde Etken Olarak!


26. Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK (Kosova)

“Prizren’de Türkü Geleneği ve Yeni Derlenen Prizren Türküleri Üzerine Ayrıntılı Bir

İnceleme”

Hello there
Hello there
Overlay Image
Почитувани граѓани и симпатизери на фестивалот, Заради актуелната состојба на ПАНДЕМИЈА со КОВИД-19 кој што драстично го промени животот како во светот така и во нашата држава, Претседателството и Организациониот одбор на 29-тиот МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛБИ- ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ- Чалакли, Валандово/ С. Македонија, донесе одлука за ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИНОТ (05-10 мај 2020) НА ФЕСТ-2020. Дополнително ќе бидете информирани за следните активности. Со почит Организационен Одбор ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ