Програма за 2015 година

24. МЕЃУНАРОДЕН   ФЕСТИВАЛ   ПРОЛЕТНИ  ВЕСЕЛБИ

ХИД  БАХ  ШЕН   ФЕСТ

0510 мај 2015 година

Чалакли, Валандово / МАКЕДОНИЈА

05 мај 2015 година, Вторник

Башибос

Хидрлезни петтомајски обичаи ……………………………………………………………….. 19,00 часот.

06 мај 2015 година, Среда

Башибос

Хидрлезни шестомајски обичаи……………………………………………………… 07.30 – 11.00 часот.

( централна прослава во с. Башибос: учество на КУД, ученици од ОУ, ДСУ, локално население)

Хидралезна народна веселба ………………………………………………………….. 11.30 -15.00 часот.

Чалакли

Хидрлезен  спортски турнир

07 мај 2015 година, Четврток

Хидрлезен  спортски турнир

Скопје

Пречек и сместување на гости и учесници на Симпозиум 2015

(Отварае на изложба – Културен Центар Јунус Емре, Сала на Хотел Континентал)

08 мај 2015 година, Петок

Скопје  (Сала на хотел Континентал)

20- ти Меѓународен Симпозиум за Турска Култура на Балканот

Поздравен реч ……………………..  10.00 часот

20 години Културен Симпозиум (промоција на Монографија за Симпозимуот)   …… 10.30 часот.

1. и 2. Сесија………………………….  11.00 – 13,00 часот

3.и 4. Сесија и Завршна реч…… 14.30 – 17,45 часот

Портрет на културно- научен работник                        …………………………………………..………. 18.00 часот

Свечена вечера по повод: 20 години Меѓународен Симпозиум

( Доделување на плакати и признанија, оркестар на турски чалгии)……………………….. 19.00 часот.

Тетово

Фестивалски Концерт ( Сала на Дом на културата )…………………………………….. 20.30 часот

( Учествуваат :   КУД домаќин, КУД гости, Музички состав од М. за култура на  Р. Турција )

Чалакли

Хидрлезен  спортски турнир

Пречек и сместување на Гости и Учесници на Фест 2015

Презентирање на Фестивалски Оркестар на Фест 2015

09 мај 2015 година, Сабота

Чалакли

Свечено отварање на  24-ти Хид Бах Шен Фест……………….. 12.00 часот

34– ти Традиционален Хидрлезен Пеливански турнир …… 12,00 – 19,00 часот

Музички  состав на М. за култура на Р. Турција

КУД   домаќини (КУД Бахар, КУД  Г. Делчев- Валандово

КУД гости( Турција, Бугарија, Романија, Грција, Косово, Србија, Босна )

Поздравна реч

Посета на изложба и Коктел

Претставување на Пеливански Ага

Пеливански борења

Прогласување на Баш Пеливанот

Театарска претстава ……………………………………………………………………………. 20,00 часот

Струмица

Дефиле на КУД низ централниот булевар

Фестивалски Концерт ( Дом на културата- Струмица )…………………………….. 20.30 часот

Организатори  Совет на општина Струмица и Претседателство на Фест

Учествуваат ( КУД од Струмица, КУД Гости на Фест од Балканските земји, Музички состав од М.за култура на Р. Турција )

10 мај 2015 година, Недела

Чалакли

Дочек на КУД …………………………………………………………………………………..09.30 – 10.30 часот

Дефиле на КУД од Р. Македонија и Балканските земји……………………………… 11.30 часот

Поздравна реч и претставување на правилата и жири комисијата…………… 11.30 часот

Натпревар на КУД  од Р. Македонија ……………………………………………..12.00 – 16,30 часот

(  12 КУД со турски фолклор,  4 КУД од други етнички заеедници )

Настап на КУД од Балканските земји  (Турција, Бугарија, Романија, Грција, Косово, Србија, Босна )

Настап на Музичкиот  состав на М.  за култура на Р. Турција………………………. 16.30 часот

Пригодни награди и признанија……………………………………………..…………………… 18.00 часот

Забавна програма /Фестивалски оркестар/

Гостивар

Сала на Здружението  АДЕКСАМ

Културна  трибина ………………………………………………………………………………… 20.30 часот

(  еминентни културни работници  учесници на  Фест од Балканските земји )

Затварање на 24-ти Фест.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ФЕСТ

Hello there
Hello there
Overlay Image
Почитувани граѓани и симпатизери на фестивалот, Заради актуелната состојба на ПАНДЕМИЈА со КОВИД-19 кој што драстично го промени животот како во светот така и во нашата држава, Претседателството и Организациониот одбор на 29-тиот МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛБИ- ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ- Чалакли, Валандово/ С. Македонија, донесе одлука за ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИНОТ (05-10 мај 2020) НА ФЕСТ-2020. Дополнително ќе бидете информирани за следните активности. Со почит Организационен Одбор ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ