Yörük Evi Projesi Hakkında

HIDIRELLEZ BAHAR ŞENLİKLERİ DERNEĞİ
Çalıklı, Valandova/ MAKEDONYA

PROJE:

YÖRÜK EVİ ( Doğu Makedonya Türk Kültür- Eğitim Merkezi )
HAZIRLAYAN:

HIDIRELLEZ BAHAR ŞENLİKLERİ DERNEĞİ-

ÇALIKLI, VALANDOVA / MAKEDONYA

15.01.2011yılı Dr. Şenol TAHİR
ÇALIKLI Dernek Başkanı
HID-BAH ŞEN Derneği – Çalıklı, Valandova / MAKEDONYA

P R O J E

YÖRÜK EVİ ( Doğu Makedonya Türk Kültür- Eğitim Merkezi )

A. Önsöz

B. Girişim Planı

C. Bütçe

A. ÖNSÖZ

I. PROJENİN ADI

Yörük Evi ( Doğu Makedonya Türk Kültür- Eğitim Merkezi )

II. PROJENİN UYGULAMA YERİ

Makedonya Cumhuriyeti

Valandova Belediyesi nin Çalıklı kasabası-köyü

III. PROJENİN UYGULAMA TARİHİ ve SÜRESİ

01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2012 yılı

IV. UYGULYICI KURULUŞ

HIDIRELLEZ BAHAR ŞENLİKLERİ Derneği-Çalıklı, Valandova/ Makedonya

V. PROJENİN KISA TANIMI

Makedonya Türklerinin İlk Resmi Festivali ve BAHAR Halk Oyunları Topluluğunun Ana Merkezi Çalıklı Köyü, yıllardır Festival ve Dernek Mekanının olmayışından dolayı bütün işlemlerini / özel evlerde, İlkokul binasında ve son yıllarda ( bir bölüm aktivitelerini ) MATÜSİTEB Bölge mekanında yapmaktadırlar. Ayrıca bu mekan zamanı olarak Çalıklı Yerel Birliğinden alınmıştır.

Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 /yirmi / yıl aralıksız desteğiyle gerçekleştirilmiş olan Festival ve 20. Yıl aktiv olan BAHAR Halk Oyunları Topluluğu ANA MEKANI Projesinin Gerçekleşmesini yıllardır arzu ediyor. Mekan ayrıca Yöre halkına ve Doğu Makedonya Tüklerine hizmet edecektir.

Ana Mekan / Yörük Evi (Doğu Makedonya Türk Kültür- Eğitim Merkezi )/ İki katlı Küçük Bina olarak, Festival mekanının yanıbaşında olarak hem BAHAR Topluluğu hazırlık mekanı ve kapalı küçük Konser, Konferans, Büyük Toplantı, Sergi, Sinema vs Salonu olacak, / zemin kat/ ve üst kat – çalışma ve konuk odalar katı/ Dernek Ofisi, Yörük El İşleri ve eski eşyalar Odası, Toplantı ve İcra müdür Odası – MATÜSİTEB Mekanı, Mısafir odaları, Kütüphane- internet Odası / olarak düşünülmüştür.

VI. PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMACI

Kısa vadede, Makedonya’da Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmak.

Uzun vadede ise, Makedonya’da Türk beraberliğine destek olmak, Balkan’larda Türk bağlantılarını daha sıkı kurmak, Makedonya’da örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşatılmasını sağlamaktır. Yakın – uzak Yöre halkının ve Doğu Makedonya Türklerinin eğitim, kültür, bilim ve spor hayatında hizmet edebilmek. Kalıcı değerlerin gelecek nesillere taşınabilmesi için imkan sağlamak.

VII. PROJEİN GEREKÇESİ
Makedonya ve Balkan Türk varlığını, kültürünü, gelenek ve göreneğini ortaya koymaktır ve bunları bir mekana toplamaktır. Hedeflerin kitle, Makedonya’daki Tirkler, Balkan Türleri, Makedonya’da yaşayan Makedon, Arnat, Boşnak, Ulah, Sırp v.b. gibi bütün halklardır.

VIII. MALİYE DÖKÜMÜ

İstenen katkı miktarı ve nedeni:

Toplam istenen miktar 114.000 euro ( Sadece Yüzondört Bin Euro ).

Mekan desteğinin tamamını beklemekteyiz, çünkü bu mekan meselesi 20 yıl bitmeyen bir derdimizdir. Ayrıca bu Mekan çok yönlü bir kültür- eğitim ve bilim merkezidir.

Dökümü içeren liste ilişikte sunulmuştur.

IX. FALİYET VE ÇIKTILAR

Proenin hangi konulara hizmet edeceği ve elde edilecek sonuçlar:

Yirmi yıl aralıksız düzenlenen Şenlikler Makedonya Türkleri’nin kültür eğitim, bilim, spor ve diğer yaşam bölümlerine hizmet ettmektedir.

BAHAR Halk Oyunları Topluluğu ülke içi ve ülke dışında Türk örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini ve bura Türklerinin varlığını her keze gösterebilmiş, geçmiş, şimdi ve gelecek nesillerin eğitim- kültür yaşamında öncülük yapmıştır. Türkler her zaman güçlü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin arkalarında bulunduğunun bilincine ulaşmışlardır. Türk kültürü Şenlikler ve Bahar Halk Oyunları sayesinde unutulmayı değil, daha fazla konuşulmaya başlanmıştır. Merkez Doğu Makedonya Türklerinin hizmetinde olacaktır.

X. GİRDİLER

Proje, Derneğinin Düzenleme Komitesi ile gerçekleştirilecektir. Projenin gerçeklşmesi ve uygulaması Dernek Organları ve TC Üsküp Büyükelçiliği tarafından gözlenecektir.

XI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Projenin uygulaması başta T.C. Üsküp Büyükelçiliği olmak üzere, Makedonya Resmi makamlar tarafından, MATÜSİTEB, TİKA Makedonya, Diğer STK lar ve özellikle halkın katılımıyla izlenmekte ve değerlendirilmekte olacaktır.

XII. PROJENİN BÜTÇESİ

Ekteki Maliyet Dökümünde gösterilmiştir. Proje, 01 Ocak- 31 Aralık 2012 tarihleri arasında uygulanacak, sadece bu Proje’ye münhasırdır.
Saygılarımla,
Dr. Şenol TAHİR
Dernek Başkanı

B. GİRİŞİM PLANI
01.01.– 30.06.2011 yılı
ÇALIKLI, Valandova, Üsküp

Girişim Kararı, Proje Planı ve

Proje Bütçesi oluşturmak.

Gereken Görüşmeler.

 • Mekan görüşmeleri,
 • Çalıklı Yerel Birliği Başkanlığınla görüşmeler,
 • Valandova Belediye Başkanınla görüşmeler,
 • Makedonya Kültür Bakanlığıyla görüşmeler,
 • MATÜSİTEB Başkanlığınla görüşmeler,
 • T.C. Üsküp Büyükelçiliğinle görüşmeler,
 • Sponsorlarla görüşmeler,
  01.04. – 30.06. 2011 yılı

Çalıklı, Valandova

Mimari Planı Çizdirmek ve Gereken Mimari İzinlerin Belediyeden alınması
Mimari Plan / Türk İş Adamlarından / Şirketlerden Destek alınacak/
Belediye Mimari İzinler Konusunda / Valandova Belediye Başkanının desteği istenecek/

01.07. – 28.10. 2011 yılı
Çalıklı, Valandova, Üsküp

Temel Atma Tören Hazırlıkları

29 Ekim 2011 yılı

Çalıklı

Temel Atma Töreni
/Türkiye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde /

İNŞAAT ÇALIŞMALARI

30.10. – 31.12.2011 yılı

Çalıklı

Bina çatı işleri çalışmaları

01.01.2012- 30.04.2012 yılı

Bina iç donatım işleri

05 Mayıs 2012 yılı, Cumartesi

Çalıklı

21.Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali Resmi Açılış Töreni……………. Saat 12.30

YÖRÜK EVİ Mekanının Zemin Katının Hizmete Açılması…………….Saat 14.00

(Konser, Sergi, Halk Oyunları Topluluğun Hazırlık mekanı, Büyük Toplantılar, Konferanslar ve Sinema sunumları için SALON )

( Salon da:

 • Zemin Katının Resmi Hizmete Açılışı
 • Yöre El İşleri Sergisi ve Kermez ,
 • Fotograf, Resim Sergisi ve WEB projeksiyonu,
 • Yöre Yörük yemekleri ikramiyesi ve Kokteyl

10 .05.2012 – 20.12.2012

Çalıklı

Binanın Üst Kat Donatım İşleri

21 Aralık 2012 yılı

Çalıklı

YÖRÜK EVİ nin HİZMETE RESMİ TESLİM TÖRENİ

/Makedonya Türklerinin Resmi Eğitim Bayramı Program Çerçevesinde/

C. MALİYE DÖKÜMÜ /BÜTÇE/

 1. Mekanın Devletten Satın Almak ……………………… 2.000 euro
 2. Mimari Plan, Proje Çizilmesi, Mimari İzinlerin Alınması … 5.000 euro
 3. Su, Kanalizasyon, Elektrik Bağlantıları ………………. 3.000 euro
 4. Temel Tören Harcamaları ……………………………. 1.000 euro
 5. İhale hazırlık ve gerçekleştirme…………………………….. 1.000 euro
 6. İnşaat Harcamaları / I. etap/ …………………………… 40.000 euro
 7. İnşaat İşleri / II. Etap / ………………………………………. 40.000 euro
 8. İç Donatım Harcamaları / Temel Düzen, mobilya vs / …… 20.000 euro
 9. Resmi Hizmete Açılış Töreni ……………………………. 2.000 euro

TOPLAM 1 – 9 : 114.000 euro

/ Toplam Proje Değeri : Sadece Yüzondört Bin Euro/

NOT lar

Projenin tarihlerinde sağlanacak kaynağın miktarına göre sınırlmalar olacaktır.

Projenin kabülünden sonar Programın zamanlamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi sunulacaktır.

Proje Makedonya Türk Sivil Kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülecektir. /MATÜSİTEB Koordinasyonuyla/

Bu konuyla ilgili Türk Siyasi Temsilcilerden katkısı istenecektir.

Dr. Şenol TAHİR

Dernek Başkanı

Adress: HID-BAH ŞEN Derneği

1461 Çalıklı , Valandova

MAKEDONYA

Tel: 00 389 2 458 772 / 00 389 34 381 629

00 389 70 230 828 / cep – Başkan/ 00 389 70 53 84 84 /cep B. Yrd./

Fax: 00 389 34 382 055

Web site: www.hidfestmakedonya.com

e-mail: info@hidfestmakedonya.com // hidirellezsenlikleri@yahoo.com

senol_tahir2002@yahoo.com

selamitahir@yahoo.com

HIDIRELLEZ BAHAR ŞENLİKLERİ DERNEĞİ
Çalıklı, Valandova/ MAKEDONYA

PROJE:

YÖRÜK EVİ ( Doğu Makedonya Türk Kültür- Eğitim Merkezi )
HAZIRLAYAN:

HIDIRELLEZ BAHAR ŞENLİKLERİ DERNEĞİ-

ÇALIKLI, VALANDOVA / MAKEDONYA

15.01.2011yılı Dr. Şenol TAHİR
ÇALIKLI Dernek Başkanı
HID-BAH ŞEN Derneği – Çalıklı, Valandova / MAKEDONYA

P R O J E

YÖRÜK EVİ ( Doğu Makedonya Türk Kültür- Eğitim Merkezi )

A. Önsöz

B. Girişim Planı

C. Bütçe

A. ÖNSÖZ

I. PROJENİN ADI

Yörük Evi ( Doğu Makedonya Türk Kültür- Eğitim Merkezi )

II. PROJENİN UYGULAMA YERİ

Makedonya Cumhuriyeti

Valandova Belediyesi nin Çalıklı kasabası-köyü

III. PROJENİN UYGULAMA TARİHİ ve SÜRESİ

01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2012 yılı

IV. UYGULYICI KURULUŞ

HIDIRELLEZ BAHAR ŞENLİKLERİ Derneği-Çalıklı, Valandova/ Makedonya

V. PROJENİN KISA TANIMI

Makedonya Türklerinin İlk Resmi Festivali ve BAHAR Halk Oyunları Topluluğunun Ana Merkezi Çalıklı Köyü, yıllardır Festival ve Dernek Mekanının olmayışından dolayı bütün işlemlerini / özel evlerde, İlkokul binasında ve son yıllarda ( bir bölüm aktivitelerini ) MATÜSİTEB Bölge mekanında yapmaktadırlar. Ayrıca bu mekan zamanı olarak Çalıklı Yerel Birliğinden alınmıştır.

Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 /yirmi / yıl aralıksız desteğiyle gerçekleştirilmiş olan Festival ve 20. Yıl aktiv olan BAHAR Halk Oyunları Topluluğu ANA MEKANI Projesinin Gerçekleşmesini yıllardır arzu ediyor. Mekan ayrıca Yöre halkına ve Doğu Makedonya Tüklerine hizmet edecektir.

Ana Mekan / Yörük Evi (Doğu Makedonya Türk Kültür- Eğitim Merkezi )/ İki katlı Küçük Bina olarak, Festival mekanının yanıbaşında olarak hem BAHAR Topluluğu hazırlık mekanı ve kapalı küçük Konser, Konferans, Büyük Toplantı, Sergi, Sinema vs Salonu olacak, / zemin kat/ ve üst kat – çalışma ve konuk odalar katı/ Dernek Ofisi, Yörük El İşleri ve eski eşyalar Odası, Toplantı ve İcra müdür Odası – MATÜSİTEB Mekanı, Mısafir odaları, Kütüphane- internet Odası / olarak düşünülmüştür.

VI. PROJENİN KISA VE UZUN VADELİ AMACI

Kısa vadede, Makedonya’da Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmak.

Uzun vadede ise, Makedonya’da Türk beraberliğine destek olmak, Balkan’larda Türk bağlantılarını daha sıkı kurmak, Makedonya’da örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşatılmasını sağlamaktır. Yakın – uzak Yöre halkının ve Doğu Makedonya Türklerinin eğitim, kültür, bilim ve spor hayatında hizmet edebilmek. Kalıcı değerlerin gelecek nesillere taşınabilmesi için imkan sağlamak.

VII. PROJEİN GEREKÇESİ
Makedonya ve Balkan Türk varlığını, kültürünü, gelenek ve göreneğini ortaya koymaktır ve bunları bir mekana toplamaktır. Hedeflerin kitle, Makedonya’daki Tirkler, Balkan Türleri, Makedonya’da yaşayan Makedon, Arnat, Boşnak, Ulah, Sırp v.b. gibi bütün halklardır.

VIII. MALİYE DÖKÜMÜ

İstenen katkı miktarı ve nedeni:

Toplam istenen miktar 114.000 euro ( Sadece Yüzondört Bin Euro ).

Mekan desteğinin tamamını beklemekteyiz, çünkü bu mekan meselesi 20 yıl bitmeyen bir derdimizdir. Ayrıca bu Mekan çok yönlü bir kültür- eğitim ve bilim merkezidir.

Dökümü içeren liste ilişikte sunulmuştur.

IX. FALİYET VE ÇIKTILAR

Proenin hangi konulara hizmet edeceği ve elde edilecek sonuçlar:

Yirmi yıl aralıksız düzenlenen Şenlikler Makedonya Türkleri’nin kültür eğitim, bilim, spor ve diğer yaşam bölümlerine hizmet ettmektedir.

BAHAR Halk Oyunları Topluluğu ülke içi ve ülke dışında Türk örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini ve bura Türklerinin varlığını her keze gösterebilmiş, geçmiş, şimdi ve gelecek nesillerin eğitim- kültür yaşamında öncülük yapmıştır. Türkler her zaman güçlü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin arkalarında bulunduğunun bilincine ulaşmışlardır. Türk kültürü Şenlikler ve Bahar Halk Oyunları sayesinde unutulmayı değil, daha fazla konuşulmaya başlanmıştır. Merkez Doğu Makedonya Türklerinin hizmetinde olacaktır.

X. GİRDİLER

Proje, Derneğinin Düzenleme Komitesi ile gerçekleştirilecektir. Projenin gerçeklşmesi ve uygulaması Dernek Organları ve TC Üsküp Büyükelçiliği tarafından gözlenecektir.

XI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Projenin uygulaması başta T.C. Üsküp Büyükelçiliği olmak üzere, Makedonya Resmi makamlar tarafından, MATÜSİTEB, TİKA Makedonya, Diğer STK lar ve özellikle halkın katılımıyla izlenmekte ve değerlendirilmekte olacaktır.

XII. PROJENİN BÜTÇESİ

Ekteki Maliyet Dökümünde gösterilmiştir. Proje, 01 Ocak- 31 Aralık 2012 tarihleri arasında uygulanacak, sadece bu Proje’ye münhasırdır.
Saygılarımla,
Dr. Şenol TAHİR
Dernek Başkanı

B. GİRİŞİM PLANI
01.01.– 30.06.2011 yılı
ÇALIKLI, Valandova, Üsküp

Girişim Kararı, Proje Planı ve

Proje Bütçesi oluşturmak.

Gereken Görüşmeler.

 • Mekan görüşmeleri,
 • Çalıklı Yerel Birliği Başkanlığınla görüşmeler,
 • Valandova Belediye Başkanınla görüşmeler,
 • Makedonya Kültür Bakanlığıyla görüşmeler,
 • MATÜSİTEB Başkanlığınla görüşmeler,
 • T.C. Üsküp Büyükelçiliğinle görüşmeler,
 • Sponsorlarla görüşmeler,
  01.04. – 30.06. 2011 yılı

Çalıklı, Valandova

Mimari Planı Çizdirmek ve Gereken Mimari İzinlerin Belediyeden alınması
Mimari Plan / Türk İş Adamlarından / Şirketlerden Destek alınacak/
Belediye Mimari İzinler Konusunda / Valandova Belediye Başkanının desteği istenecek/

01.07. – 28.10. 2011 yılı
Çalıklı, Valandova, Üsküp

Temel Atma Tören Hazırlıkları

29 Ekim 2011 yılı

Çalıklı

Temel Atma Töreni
/Türkiye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde /

İNŞAAT ÇALIŞMALARI

30.10. – 31.12.2011 yılı

Çalıklı

Bina çatı işleri çalışmaları

01.01.2012- 30.04.2012 yılı

Bina iç donatım işleri

05 Mayıs 2012 yılı, Cumartesi

Çalıklı

21.Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali Resmi Açılış Töreni……………. Saat 12.30

YÖRÜK EVİ Mekanının Zemin Katının Hizmete Açılması…………….Saat 14.00

(Konser, Sergi, Halk Oyunları Topluluğun Hazırlık mekanı, Büyük Toplantılar, Konferanslar ve Sinema sunumları için SALON )

( Salon da:

 • Zemin Katının Resmi Hizmete Açılışı
 • Yöre El İşleri Sergisi ve Kermez ,
 • Fotograf, Resim Sergisi ve WEB projeksiyonu,
 • Yöre Yörük yemekleri ikramiyesi ve Kokteyl

10 .05.2012 – 20.12.2012

Çalıklı

Binanın Üst Kat Donatım İşleri

21 Aralık 2012 yılı

Çalıklı

YÖRÜK EVİ nin HİZMETE RESMİ TESLİM TÖRENİ

/Makedonya Türklerinin Resmi Eğitim Bayramı Program Çerçevesinde/

C. MALİYE DÖKÜMÜ /BÜTÇE/

 1. Mekanın Devletten Satın Almak ……………………… 2.000 euro
 2. Mimari Plan, Proje Çizilmesi, Mimari İzinlerin Alınması … 5.000 euro
 3. Su, Kanalizasyon, Elektrik Bağlantıları ………………. 3.000 euro
 4. Temel Tören Harcamaları ……………………………. 1.000 euro
 5. İhale hazırlık ve gerçekleştirme…………………………….. 1.000 euro
 6. İnşaat Harcamaları / I. etap/ …………………………… 40.000 euro
 7. İnşaat İşleri / II. Etap / ………………………………………. 40.000 euro
 8. İç Donatım Harcamaları / Temel Düzen, mobilya vs / …… 20.000 euro
 9. Resmi Hizmete Açılış Töreni ……………………………. 2.000 euro

TOPLAM 1 – 9 : 114.000 euro

/ Toplam Proje Değeri : Sadece Yüzondört Bin Euro/

NOT lar

Projenin tarihlerinde sağlanacak kaynağın miktarına göre sınırlmalar olacaktır.

Projenin kabülünden sonar Programın zamanlamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi sunulacaktır.

Proje Makedonya Türk Sivil Kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülecektir. /MATÜSİTEB Koordinasyonuyla/

Bu konuyla ilgili Türk Siyasi Temsilcilerden katkısı istenecektir.

Dr. Şenol TAHİR

Dernek Başkanı

Adress: HID-BAH ŞEN Derneği

1461 Çalıklı , Valandova

MAKEDONYA

Tel: 00 389 2 458 772 / 00 389 34 381 629

00 389 70 230 828 / cep – Başkan/ 00 389 70 53 84 84 /cep B. Yrd./

Fax: 00 389 34 382 055

Web site: www.hidfestmakedonya.com

e-mail: info@hidfestmakedonya.com // hidirellezsenlikleri@yahoo.com

senol_tahir2002@yahoo.com

selamitahir@yahoo.com

Ayrıca Kontrol Et

29. Uluslararası hıdırellez bahar şenlikleri hakkında başbakanın açıklamaları

Hello there
Hello there
Overlay Image
Почитувани граѓани и симпатизери на фестивалот, Заради актуелната состојба на ПАНДЕМИЈА со КОВИД-19 кој што драстично го промени животот како во светот така и во нашата држава, Претседателството и Организациониот одбор на 29-тиот МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛБИ- ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ- Чалакли, Валандово/ С. Македонија, донесе одлука за ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИОТ ТЕРМИНОТ (05-10 мај 2020) НА ФЕСТ-2020. Дополнително ќе бидете информирани за следните активности. Со почит Организационен Одбор ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ